Inwestycja w Fundusze Inwestycyjne

Czym się kierować wybierając Fundusz Inwestycyjny? Jedną z najważniejszych zasad inwestowania jest zrozumienie relacji zysku i ryzyka. Podobną zasadą jest zależność zysku i czasu. Każdy inwestor powinien pamiętać również o dywersyfikacji i rozumieć potrzebę przeprowadzenia analizy funduszy. Nadrzędnym celem każdego inwestora jest uzyskanie jak największego zwrotu z danej inwestycji, czyli zarobienie jak największych pieniędzy. Relacja […]

Wybór funduszy do portfela inwestycyjnego

Czym się kierować wybierając konkretny fundusz? Kluczem skutecznego wyboru funduszu inwestycyjnego jest przeprowadzenie analizy dokumentów funduszu (w tym prospekt i statut) i innych dostępnych informacji, koncentrując się na ocenie polityki inwestycyjnej funduszu, kosztów związanych z danym funduszem oraz zarządzających. Po dokonaniu wyboru rodzaju Funduszy Inwestycyjnych dopasowanego do założonego celu inwestycyjnego (należy tu pamiętać o dywersyfikacji!), […]