Funkcjonowanie Funduszy Inwestycyjnych

W jaki sposób funkcjonują Fundusze Inwestycyjne? Funkcjonowanie Funduszy Inwestycyjnych opiera się na bardzo precyzyjnych regulacjach oraz systemie partnerów, którymi są Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI), depozytariusz, dystrybutor i agent transferowy. Każdy z tych pomiotów jest ściśle nadzorowany przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF). Funkcjonowanie Funduszy Inwestycyjnych opiera się na precyzyjnych zapisach w ustawie o funduszach inwestycyjnych z […]