Koszty inwestowania w Fundusze Inwestycyjne

Jakie koszty wiążą się z inwestycją w fundusze? Koszty inwestowania w fundusze to opłata za zarządzanie, opłaty (prowizje) dystrybucyjne i za konwersję oraz koszty podatkowe. Opłat dystrybucyjnych można uniknąć, a jeśli chodzi o opłaty za zarządzanie – to można wybrać najniższe. Dzięki funduszom parasolowym można przesunąć w czasie płacenie podatków. Koszty inwestowania w Fundusze Inwestycyjne […]