Koszty inwestowania w Fundusze Inwestycyjne

Jakie koszty wiążą się z inwestycją w fundusze? Koszty inwestowania w fundusze to opłata za zarządzanie, opłaty (prowizje) dystrybucyjne i za konwersję oraz koszty podatkowe. Opłat dystrybucyjnych można uniknąć, a jeśli chodzi o opłaty za zarządzanie – to można wybrać najniższe. Dzięki funduszom parasolowym można przesunąć w czasie płacenie podatków. Koszty inwestowania w Fundusze Inwestycyjne […]

Funkcjonowanie Funduszy Inwestycyjnych

W jaki sposób funkcjonują Fundusze Inwestycyjne? Funkcjonowanie Funduszy Inwestycyjnych opiera się na bardzo precyzyjnych regulacjach oraz systemie partnerów, którymi są Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI), depozytariusz, dystrybutor i agent transferowy. Każdy z tych pomiotów jest ściśle nadzorowany przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF). Funkcjonowanie Funduszy Inwestycyjnych opiera się na precyzyjnych zapisach w ustawie o funduszach inwestycyjnych z […]

Inwestycja w Fundusze Inwestycyjne

Czym się kierować wybierając Fundusz Inwestycyjny? Jedną z najważniejszych zasad inwestowania jest zrozumienie relacji zysku i ryzyka. Podobną zasadą jest zależność zysku i czasu. Każdy inwestor powinien pamiętać również o dywersyfikacji i rozumieć potrzebę przeprowadzenia analizy funduszy. Nadrzędnym celem każdego inwestora jest uzyskanie jak największego zwrotu z danej inwestycji, czyli zarobienie jak największych pieniędzy. Relacja […]

Wybór funduszy do portfela inwestycyjnego

Czym się kierować wybierając konkretny fundusz? Kluczem skutecznego wyboru funduszu inwestycyjnego jest przeprowadzenie analizy dokumentów funduszu (w tym prospekt i statut) i innych dostępnych informacji, koncentrując się na ocenie polityki inwestycyjnej funduszu, kosztów związanych z danym funduszem oraz zarządzających. Po dokonaniu wyboru rodzaju Funduszy Inwestycyjnych dopasowanego do założonego celu inwestycyjnego (należy tu pamiętać o dywersyfikacji!), […]

Inwestowanie pasywne – idealny sposób dla laików?

Inwestowaniem pasywnym nazywamy strategie inwestycyjne, które zakładają jak najmniejszą liczbę transakcji, jednocześnie maksymalizując zwroty. W trakcie pandemii koronawirusa handel długoterminowy stał się szczególnie popularny wśród nowicjuszy, którzy dzięki prostej zasadzie „buy&hold”, próbują podreperować swój budżet. Inwestowanie pasywne znacznie się jednak od niego różni. Table of Contents Czym realnie jest ten rodzaj inwestowania na giełdzie i […]